Τηλεφωνικό κέντρο
2810259476|2810311825

ΚΤΕΟ ψεκαστικών

Νέα Υπηρεσία για τον τεχνικό έλεγχο των ψεκαστικών μηχανημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας Νταγιαντάς Ι. ΑΕΒΕ συμμετέχει στην διαδικασία τεχνικού ελέγχου ψεκαστικών ως Σταθμός Επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, λειτουργώντας ως κινητή μονάδα.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία το χρονοδιάγραμμα των επιθεωρήσεων που εφαρμόζεται στη χώρα μας προβλέπει την επιθεώρηση των μηχανημάτων κάθε 3ετία.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό καθώς και για την προετοιμασία του ψεκαστικού σας, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον έλεγχο, ο οποίος γίνεται στο χώρο σας μετά από ραντεβού.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το ψεκαστικό μηχάνημα πρέπει να διαθέτει:
  • Πλαστικό κάλυμμα προστασίας (προφυλακτήρα) στο παρτικώφ της αντλίας του ψεκαστικού
  • Μέτρηση πίεσης (μανόμετρο) γλυκερίνης διαμέτρου τουλάχιστον 6,3 εκατοστών στο χειριστήριο
  • Ευανάγνωστο δείκτη στάθμης της ποσότητας του νερού της δεξαμενής του ψεκαστικού
  • Κεντρικό φίλτρο αναρρόφησης μεταξύ της δεξαμενής και της αντλίας του ψεκαστικού
  • Φίλτρα κατάθλιψης στις σωληνώσεις- γραμμές μεταξύ του χειριστηρίου και των μπεκ
  • Φίλτρο τύπου σάκου στην κεντρική οπή πλήρωσης με νερό της δεξαμενής (στο πάνω μέρος της)
  • Χειριστήριο με κεντρικό μοχλό απομόνωσης λειτουργίας ψεκασμού και ρυθμιστή πίεσης λειτουργίας
  • Ακροφύσια- Μπεκ ίδιου τύπου συμμετρικά κατανεμημένα σε όλες τις μπάρες- βραχίονες σε καλή κατάσταση
  • Αντισταγονικές διατάξεις επάνω στην βάση των ακροφυσίων- Μπεκ
  • ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να υπάρχουν εμφανής διαρροές υγρού στις σωληνώσεις, στα σημεία σύνδεσης αντλίας δεξαμενής, στο χειριστήριο, στα Μπεκ,κλπ.